Асуулт хариулт

{{ proposal.username }} {{ proposal.ip }}
{{ proposal.content | limitTo: 80 }}{{proposal.content.length > 80 ? '...' : ''}}
{{ proposal.answers }} хариулт   {{ proposal.seen }} уншигдсан